Teckenuppsättning kan anges på webbplatsen, enheter eller kategorier och genom olika inställningar för Arv (Tillämpning på…) kan inställningarna automatiskt appliceras på underliggande behållare och objekt.

Teckenuppsättning används för att instruera webbläsaren hur informationen på en webbsida ska tolkas, dvs. vilken teckenuppsättning som ska användas. Vissa tecken är gemensamma mellan olika språk, men när tecknen ska visas på webbsidan, och i webbläsaren, måste olika teckenuppsättningar användas för att tecknet ska presenteras korrekt.
Den vanligaste teckenuppsättningen är Unicode (UTF-8), Codepage 65001 och Charset utf-8.
Om Teckenuppsättning ändras måste filer synkroniseras om för att ändringen ska slå igenom i filsystemet.


Inställning av teckenuppsättning i Content Studio
Se även http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8, http://en.wikipedia.org/wiki/Character_encoding och http://en.wikipedia.org/wiki/Codepage