Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att lägga till innehåll till menyn gör du såhär. 

 

Markera den menypunkt du vill lägga innehåll under

 

 

Klicka på knappen "Koppla menypunkt"

 

 

Välj ett dokument i dialogen som dyker upp och klicka OK. 

 

Innehållet har nu lagts till i menyn. 

 

För att ta bort innehåll ur menyn markerar du valt dokument och klickar på Koppla från. 

 

Klicka OK för att ta bort innehållet från menyn. 

 

Labels
  • None