Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Markera det dokumet du vill kopiera. 

 

Klicka på kopiera-knappen.

 

Ett nytt formulär som är ifyllt precis som originalet skapas upp. Du kan se att det är en kopia genom rubriken som får tillägget "Kopia av:" Klicka spara eller Publicera för att kopieringen ska slutföras. 

 

Labels
  • None