Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan välja att koppla en innehållslista till en menypunkt, så att redaktörer enkelt kan lägga till innehåll direkt från menyn utan att behöva fundera på vilken lista innehållet hamnar i. 

Som exempel kan vi konfigurera Menypunkten "Nyheter" så att redaktörer snabbt kan lägga till nyhetssidor direkt från menyn. 

 

Så här ser menyn ut innan vi har kopplat den till en lista. 

 

Gå in i det klassiska administrationsgränssnittet för CS. Välj Navigation, högerklicka på den menypunkt som du vill associera en lista med och välj "Associated lists". 

 

Klicka på "New..."Välj den lista du vill associera med menypunkten. I det här fallet "Nyheter". 

 

Välj hur du vill att redaktören ska kunna lägga till innehåll. Antingen som ett dokument som endast syns i listan eller både i listan och som en ny menypost. 

Redaktören kommer nu att se ett litet plus i högerkanten intill menyposten "Nyheter". När redaktören klickar på plustecknet kommer ett nytt dokument att skapas som placeras i listan "Nyheter". 

 

 

 

 

Labels
  • None