Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det är möjligt att byta namn på kategorier direkt genom administrationsgränssnittet i Content Studio.

 

Högerklicka på den mapp kategori du vill byta namn på

Välj "Byt namn"

Ange ett nytt namn för kategorin

Du får nu upp en fråga om du vill synkronisera filerna. Klicka på OK.

De olika rutorna har följande funktioner:
1. Synkroniserar endast dokument som ligger i den valda behållaren.
2. Synkroniserar dokument som ligger i den valda behållaren och dokument i alla underliggande behållare och deras underliggande behållare osv.
3. Synkroniserar inga ept-dokument i underliggande kategorier men väl i aktuell kategori. Endast tillgänglig om alternativ 2 är valt.
4. Utökad synkronisering av ept-dokument. Bygger om metadatafälten för alla ept-dokument som berörs. Kan vara tidskrävande eftersom varje ept-dokument kommer att sparas om med aktuella metadatafälten. Detta är kan vara nödvändigt om webbplatsen är beroende av korrekta värden i fältet CS_FileName eller att detta fält är indexerat. Då namnet på en behållare byts, byts nämligen också egenskapen FileName för alla underliggande behållare och dokument eftersom FileName är det fullständiga sökvägsnamnet.

När synkroniseringen är klar dyker följande meddelande upp.

Labels
  • None