Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current ·  View Page History

Välkommen till Content Studio!

Först och främst vill vi välkomna dig till denna manual! Vi hoppas att innehållet är användbart och att du finner svar på de frågor du har.

Manualen är riktad till dig som arbetar som redaktör eller administratör i Content Studio.

Om Content Studio

Content Studio är en publiceringsplattform för webbaserad informationshantering av publika webbplatser, intranät, extranät och mobilanpassade webbplatser. Med enkel kunskap inom ordbehandling kan redaktörer skapa och underhålla information på webbplatser. Kunskaper om CSS, HTML kan vara användbara, men är inget krav.

Content Studio kan även användas för utveckling av webbplatser och har en inbyggd utvecklingsmiljö. Detta område täcks dock inte in i denna manual.

Denna manual är primärt riktad till dig som arbetar med informationshantering eller administration av en webbplats skapad i Content Studio. Innehållet i manualen beskriver hur du som skribent skapar och underhåller information, samt hur du som redaktör kan använda Content Studio publiceringsfunktioner.

För dig som är administratör och/eller IT-tekniker rekommenderar vi kapitlet Content Studio för Administratörer.

Använd vänstermenyn för att navigera i manualen. Eller sök i sökrutan här nedanför, eller den som hela tiden ligger direkt ovanför menyn på vänster sida.  

Navigate space
Labels
  • None