Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redigeringsformulär används för att skapa och redigera information på webbplatsen. Redigeringsformulär byggs upp som en mall och innehåller ofta inmatningsfält, redigeringsbara inställningar et c.

Redigeringsformulären anger vilken information som kan/ska anges när en viss typ av sida eller dokument skapas eller redigeras. Redigeringsformulären kan vara regelstyrda vilket betyder att det finns regler som anger vilken information som får skrivas/väljas/anges. Redigeringsformulären kopplas sedan samman med olika kategorier i informationsstrukturen. Redigeringsformuläret "Redigeringsformulär Jobb" kan användas för att skapa och redigera dokument i kategorin "Lediga Jobb".

Dokument som skapas med hjälp av redigeringsformulär lagras som XML-dokument i databasen. Detta betyder att informationen ligger helt separerad från den grafiska profilen och således kan presenteras på olika sätt (se presentationsmallar).
Redigeringsformulär används både inom Content Studio administrativa gränssnitt, men kan även användas för att skapa/redigera information direkt på intranätet eller den publika webbplatsen.

Redigeringsformulär kan närmast liknas vid vanliga HTML-formulär, men skillnaden är att redigeringsformulären kan innehålla mer avancerad logik.
Redigeringsformulär lagras i en speciell kategorityp i Content Studio.

Labels
  • None