Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Query profiler...
[To be completed]

Prestandatester på webbplatser eller intranät skapade med Content Studio kan ske på flera olika sätt beroende på vad syftet med testet är. Teknikhuset har med använt två olika verktyg; Microsoft Web Application Stress Tool och Microsoft WCAT.

Microsoft Web Application Stress Tool 

Microsoft Web Application Stress Tool (WAS) är designat för att på ett realistiskt sätt simulera att flera webbläsare ansluter till en webbplats samtidigt. Verktyget kan användas för att mäta belastning och stabilitet på webbplatsen. Verktyget kan simulera ett stort antal förfrågningar per sekund (requests) med hjälp av ett fåtal testmaskiner.
För mer information, se Microsoft Web Application Stress Tool.

Microsoft WCAT

Microsoft Web Capacity Analysis Tool (WCAT) producerar en simulerad belastning genom att använda client-server teknik där lasten utgörs av en inspelad användarsekvens. Med WCAT är det möjligt att testa hur IIS och nätverk responderar mot förfrågningar mot innehåll, databasinformation eller annat data på webbplatsen. Verktyget kan användas för dimensionering av webbserver och databasserver.
För mer information, se Microsoft WCAT.

Labels
  • None