Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De näst översta nivåerna i informationsstrukturen kallas Kategorier.
Kategorier i Content Studio kan liknas vid kataloger i ett filsystem. Kategorier innehåller dokument för olika sidtyper, exempelvis Pressreleaser, Lediga Jobb, Nyheter, Bilder eller filer.

I kategorierna lagras dokument, men det kan även finnas underliggande kategorier på samma sätt som kataloger i ett filsystem.

Labels
  • None