Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De översta nivåerna i informationsstrukturen kallas Enheter.
En enhet i Content Studio kan liknas vid en diskenhet på din dator, t.ex. c: eller d:. Enheter används ofta för indelning av information utifrån exempelvis geografiskt läge (t.ex. Stockholm eller Sverige) eller utifrån administrativ nivå (t.ex. intranät, admin, publikt). Enheten innehåller övergripande information som kan användas av underliggande kategorier.

Enheter kan endast innehålla kategorier – dokument kan inte lagras direkt under en enhet.
Enheter har förutom ett namn även egenskaper för Postadress, Postnummer, Ort, e-postadress, Telefon, Faxnummer, Metadata och Beskrivning. Adressfältens existens finns kvar för bakåtkompatibilitet med tidiga versioner av Content Studio och används i praktiken väldigt sällan. De fält som används ofta är, förutom namn, Metadata och Beskrivning.

Den metadata som anges i enhetsinställningarna kommer att skrivas in i alla dokument som ligger i enheten, förutsatt att dokumenten har metadata. Om metadatauppgifterna ändras måste webbplatsens dokument synkroniseras om.Egenskaper för enheter i Content Studio

Labels
  • None