Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio behörighetssytem

Content Studio har ett behörighetssystem som gör det möjligt för en administratör att ange detaljerade behörigheter på de flesta objekt i systemet, exempelvis enheter, kategorier och dokument. Behörighetsmodellen är lik den som finns i Windows och är lätt att förstå sig på för den som är van vid denna.

Gränsnittet för att kontollera och modifiera behörigheter för olika objekt är också detta välkänt då det noga följer standarden i Windows. 

Detta avsnitt beskriver på övergripande sätt hur Content Studio hanterar behörigheter och hur behörighetskontrollen går till. Dessutom beskrivs de olika behörigheterna som finns definierade och hur de används. Det viktiga ägarskapet tas och slutligen ges en inblick i det webbgränssnitt som Content Studio har för att hantera behörigheter på enskilda objekt som dokument och kategorier.

Behörigheter anger vilka användare eller användargrupper som får läsa, skapa eller redigera innehåll på olika delar av webbplatsen. Behörigheterna appliceras på enheter, dokumentkategorier eller enskilda dokument i Content Studio. Detta betyder att olika användare kan ha olika behörigheter på olika delar av webbplatsen.

Content Studio hanterar automatiskt all behörighetskontroll och det inte i princip omöjligt förbigå säkerhetskontrollerna. Systemet stödjer s.k. "arv" vilket betyder att behörigheter i ovanliggande dokumentkategorier ärvs ned till underliggande kategorier och dokument.

I många fall skapas speciella nätverksgrupper för Content Studio; skribenter, redaktörer och administratörer. Dessa användargrupper får olika behörigheter angivna på olika delar av webbplatsen. Grupperna är sk. AD-grupper som sätts upp i nätverket och dess katalogtjänst Active Directory.

De användargrupper och/eller användare som finns uppsatta i nätverket ges därefter medlemskap i dessa "Content Studio-grupper" varefter alla medarbetare får rätt behörighet i Content Studio.

Även normala webbplatsbesökare (anonyma användare) hanteras via Content Studio behörighetssystem. Information som inte ska vara publik, eller åtkomlig för ej inloggade användare skyddas, av Content Studios behörighetssystem.

Förutom behörigheter baserade på Active Directory, stöder Content Studio även så kallad Forms login. Denna teknik gör det möjligt att använda andra användarkataloger än Active Directory – till exempel EPT-kategorier eller specialanpassade databaser eller externa autentiseringssystem.
Behörigheterna konfigureras normalt av företagets IT-tekniker eller administratör.


Labels
  • None