Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grupprättigheter anges på gruppnivå och påverkar alla användare som ingår i gruppen. Grupprättigheter är snarlikt behörigheter i Content Studio, men gäller hela webbplatsen. Grupprättigheter kan alltså inte anges på enskilda enheter, kategorier eller dokument.


Grupprättigheter

Nedan beskrivs de olika rättigheterna:

Rättighet

Beskrivning

Kan använda Content Studio

Användare i gruppen kan logga in i Content Studio admin.

Kan använda avancerad redigering

Användare i gruppen kan använda avancerad redigering, dvs. redigera HTML och bakomliggande programkod.

Kan förbigå revisionshantering

Användare i gruppen kan förbigå revision, dvs. använda funktionen Spara och Godkänn.

Kan skriva programkod

Användare kan spara dokument innehållande programkod. Krävs för att använda komponenter.

Kan radera ur papperskorgen

Användare i gruppen kan radera dokument från papperskorgen. I normala fall kan endast Administratörer radera dokument från papperskorgen, men tilldelas en grupp denna rättighet kan användare radera dokumenten.

Kan synkronisera kategorier och behållare

Användare i gruppen kan använda funktionen för att synkronisera dokument och kategorier. I normala fall kan endast Administratörer synkronisera dokument och kategorier.

Kan återstarta webbplatsen

Användare i gruppen kan återstarta webbplatsen

Kan köra som bakgrundstjänst

Användare i gruppen kan hantera objekt i Content Studio kö för Event Actions. Denna rättighet används av bakgrundsprocessen CS Service Manager och anges normalt inte för vanliga användare.

Kan ändra behörigheter på egna objekt

Användare i gruppen kan hantera behörigheter för objekt användaren äger. Administratörer har i normala fall denna rättighet.

Kan fullständigt administrera användare och grupper

Användare i gruppen kan hantera behörigheter, användare och grupper i Content Studio. I praktiken innebär denna rättighet att användarna är Administratörer i Content Studio.

Kan endast använda enkelt läge i Content Studio

Användare i gruppen kan endast använda det enkla läget I Content Studio. Administratörer är automatiskt exkluderade från denna begränsning.


Labels
  • None