Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio levereras med ett användarvänligt installationsprogram som kan användas för nyinstallation, uppgradering eller för att lägga till en ny webbplats i Content Studio.

För att installera Content Studio krävs en arbetsstation eller server med Microsoft webbserver (IIS) och en Microsoft SQL databasserver som uppfyller uppsatta systemkrav. Content Studio kan installeras på ett flertal operativsystem; Microsoft Windows XP/Vista/Server 2003 och Server 2008/2008R2. Databasservrar som stöds är Microsoft SQL Server 2005 eller senare.

För utveckling och test fungerar kombinationen Microsoft XP/Vista och SQL Server Express Edition, men för drift rekommenderas Windows Server 2003/2008 och SQL Standard eller Enterprise Edition.

Den senaste versionen av installationsprogrammet kan du ladda ned från medlemsarean på http://www.contentstudio.se/Membersarea.

För utvärdering, test eller utveckling av en ny Content Studio sajt rekommenderar vi att en sk. exempelwebbplats installeras. Exempelwebbar finns tillgängängliga på medlemsarean på http://www.contentstudio.se.

Labels
  • None