Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Benämningen "Administratör i Content Studio" kan ha olika betydelser för olika verksamheter. Beroende på hur er verksamhet är organiserad kan ansvaret på webbplatsen ligga på flera avdelningar och hos flera personer. Exempelvis kan IT-avdelningen vara ansvarig för driftteknik, säkerhet och access, Informationsavdelningen vara ansvarig för funktionalitet och innehåll och Marknadsavdelningen ansvarig för webbstrategier, grafisk form och kampanjer osv.

Att vara administratör i Content Studio betyder ofta ett ansvar för drift, användaradministration, backup och övervakning, men det är ganska vanligt att administratörerna även hanterar innehåll och gör vissa anpassningar och justeringar av funktionaliteten på webbplatsen.

Syftet med detta kapitel är att ge administratörer i Content Studio information om hur webbplatsen hanteras i normal drift – användarhantering, felhantering, inställningar mm.
För att på bästa sätt ta tillvara på informationen i detta kapitel bör du ha grundläggande kunskaper i Windows Server, vara bekant med webbservrar i allmänhet, samt ha grundläggande kännedom om Active Directory.

Utvecklare i Content Studio hänvisas till http://docs.contentstudio.se.

För mer information om systemkrav, se kapitlet systemkrav.

Labels
  • None