Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Struktur och menyer

När en webbplats byggs upp skapas en informationsstruktur. Denna struktur innehåller alla dokument, filer och funktioner för hela webbplatsen, och organiseras på ett liknande sätt som ett filsystem.

Hur informationsstrukturen byggs upp beror på vilka funktioner som ska vara tillgängliga för besökaren, var på webbplatsen informationen ska visas, vilken typ av information det handlar om etc.

I Content Studio lagras informationsstrukturen i webbträdet (Mappar) som visas strax till höger om genvägarna. En vanlig informationsstruktur visas i bilden nedan.

Hur informationen presenteras, d.v.s. hur menysystemet och navigationselementen på webbsidan kopplas samman med den information som läggs in, är ofta separerat från informationsstrukturen.

Detta betyder i praktiken att du kan skapa ett dokument i kategorin "\nyheter\sverige\internt" men informationen kan visas under menypunkten som heter "\intranät\sverige".


Webbträdet (Mappar)

Navigationsvyn

Denna separation behöver du inte känna till eller ta hänsyn till om du skapar dokument via webbvyn – dokumenten lagras automatiskt i rätt katalog. Om du däremot skapa rdokumentet i katalogen direkt istället för via Webbvyn, kommer dokumentet automatiskt att läggas på rätt ställe på webbplatsen och i menyn.
Informationsstrukturen och de tillhörande navigationselementen (meny- och andra länkfunktioner) sätts upp av utvecklarna av er webbplats.
För att visa menystrukturen är det enklaste sättet att växla från webbträdet till navigationsvyn. I navigationsvyn kan du enkelt lägga till menypunkter, ta bort menypunkter eller arrangera om ordning på menypunkter.

Olika typer av innehåll

Beroende på vilken typ av innehåll som skapas kommer olika slags redigeringsprinciper att användas. Skapas HTML-dokument används en HTML-redigerare (WYSIWYG). Skapas XML-dokument används ett redigeringsformulär.
För de allra flesta webbplatser är det vanligast att redaktörer använder redigeringsformulär istället för HTML-sidor. (Dokument som skapas med hjälp av redigeringsformulär kallas även EPT-dokument).

Du som skribent behöver inte veta vilket redigeringsformulär du ska använda för att skapa en viss sidtyp – detta hanteras automatiskt av Content Studio.
Om du t.ex. skapar ett ledigt jobb används ett redigeringsformulär för lediga jobb och skapar du en nyhet används istället ett formulär för nyheter.

Redigeringsformulär och för dessa sätts upp av de personer som utvecklar er webbplats.

Labels
  • None