Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inloggning – du når Content Studios admin genom att surfa till den URL som satts upp för Content Studio. Beroende på hur ert nätverk är konfigurerat och hur Content Studio är installerat, kan du behöva logga in genom att ange användarnamn och lösenord. Content Studio identifierar vem du är och du får automatiskt tilldelat de behörigheter som satts upp för just Dig eller de användargrupper du ingår i.

För att använda Content Studios admin krävs att du använder en PC och webbläsaren Microsoft Internet Explorer 7 eller senare.

Val av webbplats och språk – när du når Content Studios välkomstsida väljer du vilken webbplats du vill administrera samt vilket språk du vill att Content Studio skall använda.


Val av webbplats och språk

Om du vill att Content Studio ska komma ihåg dig så att du slipper göra dessa val varje gång du ska logga in, markera "Remember my settings and skip this logon screen at next logon".
Klicka på "Anslut" eller "Connect" för att gå vidare.


Information produceras genom att använda WYSIWYG-redigeraren (kallad Webbitorn) eller de redigeringsformulär som satts upp. Informationen kan antingen skapas genom att surfa runt på webbplatsen och använda de + symboler som presenteras i den s.k. webbvyn, eller genom att skapa informationen direkt i informationsstrukturen.

Webbvy med infällda redigeringsikoner
Du kan endast skapa information i de kategorier för vilka du har tillräcklig behörighet. Används redigeringsformulär för att skapa/redigera information finns det ofta regler som styr vilken information, d.v.s. vilka inmatningsfält, som är obligatoriska, och ibland även vilken typ av innehåll som går att lägga till i fälten.

Information lagras i databasen. Om informationen skapats via "+" tecknet i Webbvyn kommer informationen automatiskt att lagras på rätt ställe i informationsstrukturen.

Informationen blir åtkomlig beroende på publiceringsdatum, arkiveringsdatum och det arbetsflöde som definierats på kategorin. Om du har rätten att både godkänna och publicera, och väljer att göra detta när du skapat dokumentet, kommer dokumentet omgående att publiceras på webbplatsen. 

Beroende på vilken dokumenttyp du skapar och hur webbplatsen är uppbyggd kan informationen visas på en eller flera delar av webbplatsen. T.ex. kan en nyhet visas på startsidan som en lista, men även finnas som en egen sida där nyheten visas i sin helhet.

Varje sida som skapats i Content studio har en unik  URL (webbadress). URL:en är uppbyggd av sajtens adress följt av ett ID-nummer som används som identifierare. Ett dokument tillhörande sajten exempel.se med dokumentnummer 2000 får till exempel URL:en: http://www.exempel.se/default.asp?ID=2000.

Det finns även möjlighet att ange en läsvänlig sökväg (URL) till sidan, exempelvis Nyhetsarkiv. Fördelen med dessa URL:er är att de är enkla att komma ihåg och enkla att skriva in. Läsvänliga URL:er måste vara unika på webbplatsen. Det är administratören eller utvecklaren av webbplatsen som aktiverar funktionen läsvänliga URL:er (Virtuella sökvägar).

Här följer mer tekniskt orienterad beskrivning av hur det går till när en besökare surfar mot en webbsida publicerad i Content Studio.

  1. Content Studio kontrollerar behörigheterna och verifierar att besökaren har rätt att läsa informationen.
  2. Informationen sammanställs och om informationen skapades med ett redigeringsformulär presenteras den via en presentationsmall som används som standardmall för den dokumentkategori där dokumentet lagras. Annan information, till exempel ett vanligt XHTML/HTML-dokument, en bild eller någon annan typ av dokument, presenteras i sin helhet utan att formateras av en presentationsmall.
  3. Informationen skickas till besökaren och presenteras med hjälp av den grafiska profil som angivits för webbplatsen och den typ av webbläsare som besökaren använder.
  4. Övriga sidobjekt överförs till besökaren. Använder sidan bilder eller andra objekt laddas dessa ner av webbläsaren allt eftersom sidan överförs till besökaren.
  5. Resultatet är en fullständig webbsida innehållande den information som skapades, presenterad på det sätt som angivits i presentationsmallen eller i XHTML/HTML-dokumentet.

 

Labels
  • None