Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du loggat in i Content Studio möte du av startsidan i Content Studio. Beroende på hur din administratör konfigurerat Content Studio kan utseendet variera något.

Längst till vänster hittar du genvägarna till de vanligaste funktionerna, strax till höger om dem hittar du webbträdet (s.k. kategorier). Webbträdet innehåller all information på webbplatsen. Du kan se alla kategorier som du har behörighet till. Dem stora ytan till höger är den så kallade Webbvyn som visar webbplatsen.

Startsidan i Content Studio administrativa gränssnitt

Om du inte ser Webbvyn klickar du på genvägen Webbvy i vänster kant.

Labels
  • None