Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Med förhandsgranskning avses en gransning (visuell kontroll) av dokumentets innehåll och utseende såsom det kommer att se ut på webbplatsen. Att förhandsgranska ett dokument innan det publiceras, dvs. innan det godkänns, bör alltid ske för att undvika formateringsfel som kan uppstå på grund av skillnader mellan redigeringsläge och webbplats. Dokument som förhandsgranskas behöver alltså inte vara publicerade eller sparade.

Förhandsgranskning kan utföras på både godkända dokument, och på utkast som ännu inte godkänts.

Förhandsgranskning kan nås från många ställen i Content Studio – bland annat i de olika högerklicksmenyer som finns i produkten.

När ett dokument förhandsgranskas visas ett nytt fönster innehållande dokumentet. I många fall är dokumentet ett sk. EPT-dokument, och då kommer den förvalda presentationsmallen att användas för att presentera sidan.
Om kategorin där dokumentet lagras är kopplad till mer än en presentationsmall, visas presentationsmallarna i en rullgardinsmeny. Du kan välja att visa innehållet med hjälp av alla kopplade presentationsmallar.

(Alternativen XML och XDR-schema i rullgardinsmenyn för presentationsmallar används för visning av dokumentinnehållet utan presentationsmall, samt för visning av redigeringsformulärets fält. Alternativen XML och XDR-schema kan vara blockerade beroende på inställningar i webbservern).

Labels
  • None