Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Från och med version 5.1 av Content Studio finns en tilläggsprodukt för länkvalidering: Content Studio LinkValidator. Produkten övervakar länkar på webbplatsen och om en länk är bruten rapporteras detta till utsedd person/personer.

Content Studio LinkValidator kan konfigureras på många olika sätt beroende på vilka krav som ställs. I sitt grundutförande skapas dokument i en kategori i Content Studio. Med hjälp av Event Actions eller andra tekniker kan exempelvis ett e-postmeddelande skickas ut så snart en bruten länk upptäcks.

Content Studio LinkValidator installeras inte automatiskt med Content Studio, utan måste installeras med hjälp av ett separat installationsprogram.

Prenumerationer

Labels
  • None