Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio admin kan användas i två olika lägen – standardläget och det enkla läget. Det enkla läget presenterar ett enklare användargränssnitt genom att dölja funktioner som används mindre frekvent. Det enkla läget innehåller dock alla funktioner för att underhålla en webbplats, dvs. producera och underhålla redaktionellt innehåll. Många redaktörer föredrar att använda det enkla läget – speciellt sällananvändare som inte arbetar regelbundet med Content Studio.

Administratörer kan välja konfigurera Content Studio så att endast det enkla läget blir tillgängligt för redaktörer. Detta sker på gruppnivå eller på individnivå. Se grupprättigheten Kan endast använda enkelt läge i Content Studio.

I Content Studio enkla läge visas inte genvägsmenyn och webbträdet. De grundläggande funktionerna för att skapa och redigera dokument nås via Arkivmenyn eller redigeringsikonerna i webbitorn.

Tänk på att du endast kan redigera de dokument du har behörighet till, och att du endast kan skapa dokument i de kategorier där du har behörigheten Skapa.

Enkelt läge i Content Studio

Labels
  • None