Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I version 5.2 av Content Studio introducerades virtuella sökvägar, även kallat läsvänliga URL:er. Virtuella sökvägar används för att skapa alternativa URL:er till dokument som lagras i Content Studio. Oavsett var i informationsstukturen dokumentet lagras, kan det nås via dess virtuella sökväg.

Exempel:
Om dokumentet med ID 2000 ligger under sve/nyheter och har filnamnet nyhetslista.aspx, samt har försetts den virtuella sökvägen /Nyheter, kan dokumentet nås med följande sökvägar:


http://www.minsite.se/default.aspx?ID=2000
http://www.minsite.se/sve/nyheter/nyhetslista.aspx
http://www.minsite.se/Nyheter


Den sista sökvägen ovan är ett exempel på en virtuell sökväg. Alla virtuella sökvägar måste vara unika på hela webbplatsen. Det kan alltså inte finnas flera identiska virtuella sökvägar.
I webbitorns inställningar anger du vilken virtuell sökväg du vill ge ditt dokument. Använder du ett redigeringsformulär kan utvecklaren/administratören av webbplatsen skapaett motsvarande inmatningsformulär.Observera att webbplatser som körs på servrar av typen Windows Vista och Windows XP kräver särskild konfiguration för att stödja virtuella sökvägar av annan typ än .aspx. Se http://docs.contentstudio.se för mer information.Labels
  • None