Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio Webbitor stöder användning av sk. Användarkontroller och .NET serverkontroller.
Användarkontroller och serverkontroller är moduler som kan innehålla dynamisk funktionalitet som exempelvis nyhetslistor, kalendrar, sökfunktioner och andra mer komplexa funktioner. Kontrollerna är .NET motsvarighet till Active Scripting som infördes i Content Studio v3.2.

Användarkontroller är lokala för webbplatsen och oftast anpassade för just er webbplats, medan serverkontrollerna är generella och globala för hela webbservern.
Både användarkontroller och serverkontroller kan infogas i webbitorer eller i redigeringsformulär som använder webbitorer.

Komponenterna kan skapas i Content Studio eller Visual Studio – hur detta går till dokumenteras inte i denna manual. Se http://docs.contentstudio.se samt http://msdn.microsoft.com för mer information.
Nedan visas ett exempel där serverkontrollen TextBox har infogats i en XHTML-sida i Webbitorn:

Verktygslådan innehåller serverkontroller och användarkontroller

Content Studio Serverkontroller

Content Studio levereras med ett antal färdiga serverkontroller. Kontrollerna ligger i verktygslådan under fliken ContentStudio.Site.Controls Components. Kontrollerna fungerar som ersättare till några av de Active Scripting komponenter som ingått i produkten.
Kontrollerna innehåller bland anant funktioner för presentation, uppladdning och prenumerationer. För mer information om komponenterna, se kapitlet Content Studio för administratörer eller http://docs.contentstudio.se.

Att konfigurera en kontroll

Användarkontroller och serverkontroller som infogas på en sida konfigurerar du genom att dubbelklicka på kontrollen. Content Studio kommer då att visa en automatiskt genererad dialogruta med alla inställningsmöjligheter för kontrollen.
Vilka egenskaper en kontroll har varierar naturligtvis mellan olika kontroller.
Nedan visas ett exempel för komponenten TextBox:


Exempel på egenskaper på en serverkontroll; TextBox

Labels
  • None