Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio stödjer rättstavning av information som visas i Webbitor eller i redigeringsformulär. Rättstavningen bygger på en central ordlista som ligger lagrad på webbservern.

Ordlistan kan byggas ut med egna personliga ord. Den personliga ordlistan lagras på servern. Även den gemensamma ordlistan kan kompletteras med ytterligare ord – exempelvis ert företagsnamn eller andra kundspecifika ord.


Labels
  • None