Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns en generell bläddradialog i Content Studio som används när du ska bifoga filer, infoga länkar, bilder eller annan information.

Bläddradialogen har i vänsterkanten ett antal genvägar som fungerar på samma sätt som Content Studio övriga genvägar.

Tumnaglar i dokumentlistor och bläddradialog

Du kan växla mellan två visningslägen i dokumentlistor och bläddradialogen – listläge (förvalt) eller visa tumnaglar. Visa tumnaglar presenterar bilderna i miniatyrform (tumnaglar), vilket kan göra det enklare att hitta bilden du söker.

Om kategorin är en filkategori, och automatisk bildbehandling har aktiverats för kategorin, kommer tumnaglarna att skapas utifrån de miniatyrbilder som skapats av Content Studio automatiska bildbehandling.

Bläddradialogen kan visa tumnaglar – dvs. miniatyrbilder

Labels
  • None