Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du valt vilken webbplats du vill arbeta med, och valt det språk du vill att Content Studio skall använda, kommer du till Content Studio Startsida och redaktörsvy.

Startsidan innehåller olika information beroende på vem du är, vilka inställningar du har och vilka inställningar administratören angivet för dig och din användargrupp.
Normalt visas en sida innehållande funktioner enligt nedan:


Startsidan kan se annorlunda ut beroende på olika inställningar och dina behörigheter. En administrör kan exempelvis begränsa dina rättigheter till det sk. Enkla läget.

Labels
  • None