Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Som tidigare nämnts finns det stora skillnader i hur Content Studio används och hur de webbplatser som skapats fungerar och administreras. Här ges en översiktlig sammanfattning över hur det kan fungera på en normal webbplats. I er lösning kan det förekomma mindre eller större skillnader. I senare kapitel förklaras alla moment och funktioner i detalj.

Labels
  • None