Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bocka i rutan intill den menypunkt du vll flytta sidan under.

 

Image RemovedImage Added

Klicka på flyttagodkännandeknappen. 

Menypunkten har nu flyttats till sin nya plats i menyn. 

...