Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Markera det dokumet du vill kopiera. 

 

Klicka på kopiera-knappen.

 

Ett nytt formulär som är ifyllt precis som originalet skapas upp. Du kan se att det är en kopia genom rubriken som får tillägget "Kopia av:" Klicka spara eller Publicera för att kopieringen ska slutföras.