Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

Funktionen "Sök i listor" ger dig möjlighet att söka igenom den lista du är inne i. Om inte annat har angetts av utvecklaren söker CS Edit i dokumenttitel, nyckelord, virtuell URL och beskrivning.  Du ser sökträffarna direkt under sökfältet medan du skriver.