Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Som exempel kan vi konfigurera Menypunkten "Nyheter" så att redaktörer snabbt kan lägga till nyhetssidor direkt från menyn. 

 

Image RemovedImage Added

Så här ser menyn ut innan vi har kopplat den till en lista. 

...

Välj hur du vill att redaktören ska kunna lägga till innehåll. Antingen som ett dokument som endast syns i listan eller både i listan och som en ny menypost. 

Image RemovedImage Added

Redaktören kommer nu att se ett litet plus i högerkanten intill menyposten "Nyheter". När redaktören klickar på plustecknet kommer ett nytt dokument att skapas som placeras i listan "Nyheter". 

...