Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Under sökrutan finns en sorteringsfunktion. Du kan här välja i vilken ordning du vill att listans innehåll ska visas. 

 Image Removed

 BYT UTImage Added 

Här ser du knapparna för att lägga till, kopiera och ta  ta bort innehåll samt uppdatera listan. 

Varje post i listan har en titel, modifieratdatum och status utskrivet. (Publicerat, Utkast, Borttaget). Du kan här se alla dokument som ligger i listan oavsett vem som skapat dem. 

...