Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Modified

 

 

CS Edit är ett gränssnitt utvecklat för användning på en rad olika enheter, med eller utan touchskärm.

...