Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Välkommen till Content Studio!

Först och främst vill vi välkomna dig till denna manual! Vi hoppas att innehållet är användbart och att du finner svar på de frågor du har.

Manualen är riktad till dig som arbetar som redaktör eller administratör i Content Studio.

Om Content Studio

Content Studio är en publiceringsplattform för webbaserad informationshantering av publika webbplatser, intranät, extranät och mobilanpassade webbplatser. Med grundläggande datorkunskaper kan du som redaktör skapa och underhålla information på webbplatser baserade på Content Studio. Kunskaper i CSS och HTML kan vara användbara, men är inte nödvändigt.

...

Förutom information i denna dokumentation kan du även hitta information och hjälp på följande webbplatser:

Support

För support, kontakta er Content Studio Partner. Mer information om support och supportavtal hittar du på http://www.contentstudio.se/support.

Övriga webbplatser

På http://www.contentstudio.se finns den senaste informationen om Content Studio, teknisk beskrivning, nedladdningsbara uppdateringar och demosajter, webbsupport etc.

Andra användbara webbplatser är http://docs.contentstudio.se, samt buggrapporteringssystemet Jira som du hittar på  http://docs.teknikhuset.se:8080. Dessa webbplatser kräver båda inloggning – registrera dig kostnadsfritt på http://contentstudio.se/medlemsarea eller kontakta Teknikhuset AB.

Section
 
Navigate space

Page Tree Search