Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det är möjligt att byta namn på kategorier direkt genom administrationsgränssnittet i Content Studio.

 

Anchor
Start ScreenSteps Content

...