Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det ligger normalt inte inom redaktörens eller skribentens ansvars- eller kunskapsområde att bygga en webbplats i Content Studio, eller ha förståelse för hur den är uppbyggd.. Skribenter ska inte behöva veta varför webbplatsen är uppbyggd på ett speciellt sätt, vilka typsnitt, storlekar eller färger som ska användas eller hur funktionerna i webbplatsen är uppsatta. Den bakomliggande tekniken ska inte påverka skribenternas arbete eller kräva tekniska kunskaper. Skribenter ska kunna fokusera på att skapa ett intressant, relevant och korrekt innehåll och det bakomliggande systemet ska stödja detta. Det kan dock vara av intresse att ha en övergripande förståelse för hur en webbplats skapas i Content Studio, och detta förklaras i avsnittet.

En webbplats skapad i Content Studio består av en informationsstruktur, grafisk profil, navigationselement och menystrukturer, inställningar, logik/funktioner, redigeringsformulär och presentationsmallar. Ovanpå detta läggs sedan behörigheter som kopplas ihop med användare eller grupper i nätverket. Webbplatsen skapas vanligtvis av företagets IT-tekniker, er Content Studio Partner eller av Teknikhuset. Utvecklarna bygger upp webbplatsens struktur och funktionalitet enligt er kravspecifikation varefter webbplatsen fylls med information av skribenter och redaktörer.

Labels
  • None