Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan visa upp gamla versioner av innehåll och återställa önskad version om så önskas. Du hittar knappen för versioner i nederkant av förhandsgranskningsfönstret.

Versionerna visas i en list till höger och du klickar på den version du vill se i förhandsgranskningsfönstret. 

När du valt en version klickar du på återställningssymbolen för att välja versionen. 

Du kommer nu till redigeringsformuläret för sidan. Du kan redigera sidan och när du vill publicera klickar du på Publicera i vanlig ordning. Observera att inga versioner försvinner när du återskapar en tidigare version. Den återskapade versionen kommer sparas som en helt ny version. 

 

Labels
  • None