Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För dig som arbetar som redaktör eller administratör och vill veta mer om hur Content Studio fungerar fungerar detta kapitel som en teknisk översikt och sammanfattning.
För dig som arbetar med administration av Content Studio kan kapitlet fungera som grund för nästa kapitel – Content Studio för administratörer.

Standardprodukt för kundanpassade lösningar

Content Studio är en produkt som kan användas både för att skapa och underhålla publika webbplatser, intranät, extranät eller olika typer av webbaserade applikationer. Teknikhuset, våra partners och våra kunder arbetar med många lösningar baserade på Content Studio som grundplattform. Lösningarna varierar från enkla publika webbplatser med ett fåtal redaktörer, till komplexa lösningar med flera sammankopplade webbplatser, intranät och extranät som integreras med ett flertal olika IT-system och externa webbtjänster, avancerade arbetsflöden och ett stort antal redaktörer. Flera av lösningarna används av redaktörer spridda över flera delar av organisationen, geografiskt frånskilda från varandra, och ibland med olika språkkunskaper. 
Trots den stora variationen finns det en gemensam nämnare - Content Studio. I alla lösningar är Content Studio kärnan som levererar och hanterar de centrala funktioner som krävs för lösningen.
Eftersom Content Studio kan användas på många olika sätt i flera olika scenarion, finns många olika variationer för hur er lösning eller webbplats kan skapas och fungera. I detta kapitel presenteras en gemensam och allmän sammanfattning över hur Content Studio fungerar och är uppbyggt.

Skapa och underhålla webbplatser

Content Studio är en serverprodukt som innehåller alla funktioner som krävs för att bygga webbplatsen samt ett administrativt gränssnitt som du som redaktör använder för att hantera informationen på webbplatsen. För dig som skall använda Content Studio krävs endast en webbläsare (Internet Explorer 6 eller senare) samt att du har behörigheter att logga in i Content Studio. Det behövs alltså ingen extra programvara på din dator för att använda Content Studio.

Content Studio är den basprodukt som webbplatsen är uppbyggd på och som hanterar all bakomliggande teknik och kommunikation. Ovanpå Content Studio ligger er webbplats och den administrativa miljö du som redaktör kommer i kontakt med. Eftersom Content Studio kan anpassas är det inte säkert att du kommer i kontakt med Content Studios normala administrativa gränssnitt. I de flesta fall används Content Studio på det sätt som beskrivs i denna användarmanual.

Content Studio installeras på en server på ert företag, hos en Content Studio Partner eller på ett webbhotell som stödjer Content Studio. När produkten installeras finns det möjlighet att installera någon av de exempelwebbplatser som finns med i installationspaketet, eller välja att skapa en helt tom webbplats. När Content Studio installerats kan en eller flera webbplatser skapas och underhållas på en och samma installation av Content Studio. När en webbplats skapats kan den flyttas till företagets driftmiljö eller till ett webbhotell som stödjer Content Studio.
Labels:

Labels
  • None