Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webbserver

Content Studio kan installeras på Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. För drift av webbplatser rekommenderas Windows Server 2008 R2, men för test och utveckling kan även Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 användas.
Följande operativsystem rekommenderas för drift:

 • Microsoft Windows Server 2003 64-bit with Sp 2 (Web, Standard or Enterprise editions)
 • Microsoft Windows Server 2008 64-bit (Web, Standard or Enterprise editions)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit (Web, Standard or Enterprise editions)

För samliga operativsystem rekommenderas den senaste utgåvan (service pack).
Förutom operativsystem kräver Content Studio följande moduler:

 • .NET Framework 4.0 (eller senare)
 • Internet Information Services (IIS), med ASP.NET aktiverat för exekvering.

Om IIS7 eller senare används, krävs även följande:
Application Development Features:

 • .NET Extensibility
 • ASP
 • ASP.NET
 • ISAPI Extensions
 • ISAPI Filters

Common Http Features:

 • Default Document
 • HTTP Errors
 • HTTP Redirection
 • Static Content

Security modules:

 • Basic Authentication
 • IP Security
 • Request Filtering
 • Windows Authentication

För mer information om systemkrav, se http://docs.contentstudio.se

Databasserver

Content Studio använder Microsoft SQL Server för datalagring av alla dokument, programkod och filer som används på webbplatsen. Databasen innehåller även all dokumenthistorik, dokumentversioner, arbetsflöden, inställningar och behörigheter.

Både Microsoft SQL Server 2005, 2008 och 2008 R2 stöds av Content Studio, men Content Studio Express Edition stöder endast Microsoft SQL Server Express.
Följande operativsystem och databasserver rekommenderas för drift:

 • Microsoft Windows Server 2003 64-bit with Sp 2 (Web, Standard eller Enterprise edition)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit (Web, Standard eller Enterprise edition)

För samliga versioner av SQL Server rekommenderas den senaste utgåvan (service pack). För mer information om Microsoft SQL Server, se http://www.microsoft.com/sqlserver

Klientprogramvara

Content Studio är en webbaserad programvara som inte kräver att någon speciell mjukvara installeras på klientdatorerna. För att underhålla, administrera och utveckla webbplatser räcker det att Internet Explorer version 8 (eller senare) är installerad.

För att undvika problem med blockering av popup-fönster etc., rekommenderas att webbplatsen och Content Studio admin läggs i zonen Lokalt Intranät eller Tillförlitliga platser.

Dimensionering av hårdvara

Beroende på webbplatsen storlek och komplexitet, samt antalet samtidiga besökare, varierar systemkraven över ett relativt stort spann.

Som lägsta krav för en mindre webbplats vill vi rekommendera följande konfiguration:

Komponent

Server

CPU

1 Intel Xeon (eller motsvarande), minst 2 kärnor

Operativsystem

Windows Server 2005/2008/2008 R2 32/64-bit

Databas

Windows SQL Server 2005, 2008 eller 2008 R2 32/64-bit

Hårddisk

10Gb ledigt diskutrymme

Interminne

6 Gb

Nätverk

100 Mbps

Ovanstående konfiguration avser en driftmiljö där webbserver och SQL-server ligger på samma fysiska (eller virtuella) maskin.

Se även

Prestandaoptimering

Skydd av webbplatsen

Arkitektur

Labels
 • None