Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under menypunkten Hjälp finns funktionen Systeminformation som visar information om antal dokument i databasen, storlek på databasen mm:
Antal dokument:

 • Publicerade Totalt antal publicerade dokument
 • Arkiverade Totalt antal arkiverade dokument
 • Ej publicerade Totalt antal indragna dokument
 • Totalt Totalt antal dokument
 • Varav systemdokument Antalet dokument som levereras i Content Studio (ID<1001)

Databasens storlek:

 • Databas Namn på SQL-databasen
 • Använt data Databasens nuvarande storlek
 • Indexstorlek Indexstorlek för databasen
 • Total utnyttjat Total storlek på databasen
 • Förberett utrymme Anger hur stort utrymme som finns tillgängligt (allokeras normalt automatiskt av SQL Server)
 • Ledigt utrymme Ledigt utrymme i databasen. Om detta värde är lågt kommer SQL Server att automatiskt förbereda ytterligare utrymme.


Content Studio Professional och Enterprise Edition kan hantera stora databaser. Content Studio Express Edition har dock en begränsning på 4Gb eftersom produkten endast stödjer Microsoft SQL Server Express.


Labels
 • None