Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om ändringar som påverkar dokument utförts på dokument, kategorier eller enheter, behöver inställningar och filer i filsystemet ibland synkroniseras om. Ändringar som påverkar dokument är bland annat Teckenuppsättning och DocType. Det är relativt ovanligt att dessa typer av inställningar ändras vilket gör att behovet av synkronisering också är relativt sällsynt.
Synkronisering av dokument kan ske genom högerklicksmenyn i webbträdet för webbplats, enheter och kategorier.
Vid synkronisering av dokument finns följande alternativ:

  • Synkronisera endast denna behållare och dokument
  • Synkronisera denna behållare, underbehållare och dokument


Kryssrutan Synkronisera xml innehåll för EPT-dokument uppdaterar de standardfält som finns i EPT-dokument, exempelvis CS_Publishdate. Om antalet EPT-dokument är mycket stort kan detta alternativ innebära att synkroniseringen tar väldigt lång tid.

Labels
  • None