Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genvägar / shortcuts / snabbkommandon

 • I Content Studio kan du använda genvägen CTRL+F för att snabbt söka fram ett dokument med ett visst ID. För att genvägen ska fungera måste en dokumentlista vara synlig och markören placerad i listan.
 • Dokumentlistor
  • SHIFT+DEL – raderar ett dokument utan att först lägga dokumentet i papperskorgen.
 • Webbitor – vanliga snabbkonmmandon
  • CTRL+H – Sök & Ersätt
  • CTRL+F – Sök
  • CTRL+B – Fet stil
  • CTRL+I – Kursiv stil
  • CTRL+U – Understruken stil
  • CTRL+A – Markera allt
  • CTRL+Z – Ångra
  • CTRL+K – Infoga hyperlänk

Snabbkommadon i webbitorn

 

 

Beskrivning

Snabbkommando

Flytta ett tecken till höger. Om ett element med absolut positionering är markerat, flytta elementet en pixel till höger.

PIL HÖGER

Flytta ett tecken till vänster. Om ett element med absolut positionering är markerat, flytta elementet en pixel till vänster.

PIL VÄNSTER

Flytta ned en rad. Om ett element med absolut positionering är markerat, flytta elementet en pixel nedåt.

PIL NED

Flytta ned en upp. Om ett element med absolut positionering är markerat, flytta elementet en pixel uppåt.

PIL UPP

Flytta höger ett ord

CTRL+RIGHT ARROW

Flytta vänster ett ord

CTRL+LEFT ARROW

Flytta till slutet på raden

END

Flytta till början av raden

HOME

Flytta ned en paragraf

CTRL+DOWN ARROW

Flytta upp en paragraf

CTRL+UP ARROW

Flytta ned en sida

PAGE DOWN

Flytta upp en sida

PAGE UP

Flytta till början av dokumentet

CTRL+HOME

Flytta till slutet av dokumentet

CTRL+END

Flytta till nästa element

TAB

Flytta till föregående element

SHIFT+TAB

Flytta till nästa element i applikationen

CTRL+TAB

Flytta till föregående element I applikationen

SHIFT+CTRL+TAB

 Markering

Beskrivning

Snabbkommando

Markera ytterligare ett tecken till höger

SHIFT+RIGHT ARROW

Markera ytterligare ett tecken till vänster

SHIFT+LEFT ARROW

Markera ytterligare ett ord till höger

CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW

Markera ytterligare ett ord till vänster

CTRL+SHIFT+LEFT ARROW

Markera ytterligare en rad upp

SHIFT+UP ARROW

Markera ytterligare en rad ned

SHIFT+DOWN ARROW

Markera resten av raden

SHIFT+END

Markera till början av raden

SHIFT+HOME

Markera ytterligare en sida ned

SHIFT+PAGE DOWN

Markera ytterligare en sida upp

SHIFT+PAGE UP

Markera fram till slutet av dokumentet

CTRL+SHIFT+END

Markera fram till början av dokumentet

CTRL+SHIFT+HOME

Markera allt

CTRL+A


Redigering

Beskrivning

Snabbkommando

Radera markerad text. Om ingen text är markerar radera tecknet till vänster om markören

BACKSPACE

Radera ordet till vänster om markören.

CTRL+BACKSPACE

Kopiera markerat stycke till klippbordet

CTRL+C

Klistra in från klippbordet

CTRL+V

Klipp ut markerat stycke till klippbordet

CTRL+X

Radera markerat stycke utan att kopiera till klippbordet

DELETE

Växla mellan insättningsläge och överskrivningsläte

INSERT

Ångra

CTRL+Z

Återta ångrat commando

CTRL+Y

Sök

CTRL+F

Visa högerklicksmeny

SHIFT+F10

Infoga eller visa hyperlänk

CTRL+K


 Forrmattering

Beskrivning

Snabbkommando

Växla fet stil

CTRL+B

Växla kursiv stil

CTRL+I

Växla understruken stil

CTRL+U

Öka indentering

CTRL+T

Minska indentering

CTRL+SHIFT+T


Labels
 • None