Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att kunna skapa ett dokument i Content Studio krävs att du har behörigheten Skapa i den kategori där dokumentet kommer att skapas. Det finns flera olika sätt att skapa nya dokument i Content Studio – i detta kapitel beskriver vi de vanligaste sätten.

Skapa dokument via dokumentkategorier

Det kanske vanligast sättet att skapa ett nytt dokument är att utgå från informationsstrukturen (webbträdet) och där högerklicka och välja menyalternativet Nytt dokument. Denna metod fungerar även i bläddradialogen.

Dokumentet som skapas kommer att lagras i den valda kategorin.

Skapa nytt dokument genom att högerklicka på en dokumentkategori i Content Studio.

Skapa dokument via dokumentlistor

Ett annat sätt att skapa ett nytt dokument är att använda högerklicksmenyn i en dokumentlista. Denna metod kan även användas i dokumentlistorna i bläddradialogen.


Skapa nytt dokument genom att högerklicka på ett dokument i en dokumentlista.

Skapa dokument via Arkivmenyn

Ett alternativt sätt att skapa ett nytt dokument är att använda Arkivmenyn i Content Studio. Metoden påminner om ovanstående metod, men fungerar även i det Enkla läget.

Skapa nytt dokument via Webbitor

Via menyn Arkiv och menyalternativet Nytt… kan ett nytt dokument skapas. Om dokumentet i webbitorn är ett XHTML/HTML-dokument visas en bläddradialog där du väljer i vilken kategori dokumentet ska lagras. Om dokumentet är baserat på ett redigeringsformulär öppnas ett nytt tomt formulär (dokumentet kommer att lagras i samma kategori som det dokument som är öppet i webbitorn).

Skapa dokument baserade på redigeringsformulär

De flesta dokument som hanteras av redaktörer i Content Studio, använder redigeringsformulär. Formulären används när dokument skapas och när de redigeras.
Labels
  • None