Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Content Studio finns flera olika sätt att skapa ny information, men det enklaste är att i Webbvyn klicka på lägg-tillsymbolen . Ett nytt fönster visas, på samma sätt som när du redigerar en sida. Vissa fält i formuläret kan vara obligatoriska och måste anges innan du kan spara eller publicera sidan.

Exempel på redigeringsformulär för att skapa en sida
Många sidor är försedda med fält för Publiceringsdatum och Arkiveringsdatum. Dessa fält anger när sidan ska visas på webbplatsen, och när den ska flyttas till arkivet eller tas bort från webbplats.


Labels
  • None