Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att redigera en sida, dubbelklicka på en redigeringsikon i Webbvyn. Ett nytt fönster visas innehållande ett redigeringsformulär. Utformningen på formuläret beror på vilken informationstyp du redigerar.

Exempel på redigeringsformulär
Checka ut dokumentet genom att klicka på symbolen . Detta låser dokumentet vilket betyder att annan redaktör inte kan redigera dokumentet samtidigt som du.
Om du bara vill spara dina ändringar utan att uppdatera sidan på webben, klicka på spara . Vill du spara och publicera sidan på webbplatsen, klicka på spara/godkänn . Detta publicerar dokumentet omedelbart. Om du inte har rättigheter att spara/godkänna får du skicka dokumentet för godkännande . Dokumentet kommer då att uppdateras så fort en redaktör godkänt det.
Vissa fält i redigeringsformuläret kan vara obligatoriska att fylla i innan du kan spara eller publicera dokumentet.

Labels
  • None