Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla dokument i Content Studio har en aktuell sk. publiceringsstatus som anger om dokumentet är publicerat eller ej. 

  • Publicerat – dokumentets publiceringsdatum har infallit, och arkiveringsdatum har ännu inte passerats. Dokumentet är publicerat på webbplatsen.
  • I kö – dokumentet är inte publicerat eftersom dokumentets publiceringsdatum ännu inte infallit.
  • Arkiverat – dokumentet är arkiverat eftersom dokumentets arkiveringsdatum har passerats
  • Indraget – dokument har avpublicerats (dragits in). Dokumentet finns ej tillgängligt på webbplatsen. För att återställa status indraget och möjliggöra publicering måste egenskapen Publicerad aktiveras i dokumentets inställningsdialog

Publiceringsstatus styrs av Content Studio revisionshantering.
 

Labels
  • None