Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio är basprodukten för webbpublicering och intranät. Content Studio v5 finns i ett antal licensformer:

  • Enterprise Edition – fritt antal webbplatser och redaktörer
  • Professional Edition – 1 st webbplats
  • Express Edition – Max 5 användare och endast stöd för Microsoft SQL Server Express Edition
  • Developer Edition – Endast för partner och användare med Utvecklaravtal

Som tillval finns följande produkter:

Utöver tilläggsprodukterna vill vi även nämna Exempelwebben – en grundwebb som kan användas vid test eller vid konstruktion av en klassisk publik webbplats. 

Labels
  • None