Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Presentationsmallar skapas för de redigeringsformulär som satts upp på webbplatsen. Presentationsmallarna anger vilken information som visas, var den visas och hur den visas. Presentationsmallarna använder normalt den grafiska profil som satts upp för webbplatsen, och ofta är mallarna baserade på sk. masterpages.

Presentationsmallar kopplas till dokumentkategorier. T.ex. för kategorin "Lediga Jobb" kan en eller flera presentationsmallar kopplas, exempelvis presentationsmallarna "Ledigt Jobb", "Lista Lediga Jobb", "Ledigt Jobb – utskriftsvänlig version". De olika presentationsmallarna används för visning av samma information, men med olika layout och grafisk form. Den vanligaste typen av presentationsmall innehåller även de navigationselement som används på webbplatsen; Presentationsmallen "Ledigt Jobb" kan innehålla hela sidhuvudet, menyn, information om det lediga jobbet, samt en sidfot.

Presentationsmallar kan även användas vid generering av PDF-dokument. Om Content Studio PDF Serverfinns installerad är det vanligt att speciella PDF-anpassade presentationsmallar skapas. Dessa innehåller normalt referenser till högupplösta bilder istället för de vanliga webbanpassade bilderna.

Ute på webbplatsen kan besökare efterfråga ett och samma dokument genom olika presentationsmallar. Val av presentationsmall sker genom att ange en s.k. querystring innehållande ett värde för variabeln "PTID":

T.ex. det lediga jobbet "Marknadschef" har ID-nummer 3000. För kategorin "Lediga Jobb" där dokumentet ligger lagrat finns 2 presentationsmallar kopplade; "Presentationsmall Ledigt Jobb" med ID-nummer 4000 samt "Presentationsmall Ledigt Jobb – Utskriftsvänlig version". För att se det lediga jobbet i utskriftsvänlig version anges följande URL: _http://www.exempel.se/default.asp?id=3000&PTID=4000_
Som synes används PTID=4000 för att visa dokumentet med ID 3000 via presentationsmallen med ID 4000.

Presentationsmallar används även för att skapa specialiserade presentationer såsom Excel-filer, XML-filer, textfiler och andra anpassade presentationsformat. Presentationsmallarna kan generera information som är kompatibel med mobiltelefoner, PDA-enheter eller externa system och webbtjänster av godtycklig typ.
Presentationsmallar lagras i en speciell kategorityp i Content Studio.

Labels
  • None