Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio 5.2 och senare har en inbyggd tjänst, Subscription Services, för att skapa och hantera prenumerationer på publicerade dokument. Prenumerationstjänsten kan användas för att skapa exempelvis Nyhetsbrev som skickas ut via e-post eller automatiska e-postutskick av lediga jobb.

Prenumerationstjänsten kan naturligtvis både användas på publika webbplatser och intranät. Även externa system kan prenumerera på publicerade dokument vilket gör det möjligt att använda prenumerationstjänsten för replikering eller korspublicering till andra system.

Så snart ett dokument publiceras, dvs. publiceringsdatum infallit, kan det skickas ut till de användare som aktiverat prenumeration på den kategori dokumentet lagras i.
Prenumeranter kan läggas upp manuellt via Content Studio admin, men det vanligaste är att webbplatsen har försetts med funktioner där användare själva kan aktivera eller deaktivera prenumeration.

Prenumerationstjänsten stöder e-postutskick i HTML-format vilket gör det möjligt att skicka formatterade och designade utskick.
Läs mer om prenumerationer i kapitlet Content Studio för Administratörer – Prenumerationer


Labels
  • None