Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den välbekanda "Papperskorgen" har uppdaterats och har bytt namn till "Min papperskorg". Den nya papperskorgen visar enbart de dokument som redaktören själv raderat. Det går fortfarande att komma åt den gemensamma papperskorgen genom att högerklicka och välja den Globala papperskorgen.

Användare med Content Studio v5.2 SP1 har upptäckt problem med funktionen "multipla uppladdningar" när användaren har Microsoft Office 2010 installerat på sin dator. I Content Studio v5.3 fungerar det att göra multipla uppladdningar även med 0ffice 2010. Content Studio v5.3 har stöd för multipla uppladdningar med Office 2003 och senare.

Labels
  • None