Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Studio v5.2 har utvecklats med fokus på länkövervakning, en förbättrad utvecklingsmiljö, bättre hantering av moduler, läsvänliga URL:er och en helt ny och integrerad prenumerationstjänst.

För redaktörer innehåller Content Studio v5.2 möjligheten att använda så kallade läsvänliga URL:er. Detta betyder att sidor på webbplatsen kan förses med "vanliga" URL:er som inte innehåller ID-nummer eller andra identifierare. Istället för att använda exempelvis "default.aspx?id=1234" kan man alltså välja en egen URL, exempelvis "nyheter2008.aspx", eller "nyhetsarkiv". Denna funktion gör det enklare att komma ihåg och förstå URL:er och länkar. Tekniken är bakåtkompatibel och kan enkelt införas.

Den nya och helt integrerade prenumerationstjänsten gör det enkelt att skapa nyhetsbrev och andra utskick – allt med fullt stöd för HTML-mail. Prenumeranter hanteras i Content Studio.
Bland de mest efterfrågade tekniska nyheterna finns färgmärkning av programkod (C#, VB.NET, Javascript, CSS, XML, HTML, XHTML) och möjligheten att minimera/maximera fönster. Content Studio v5.2 har ett förbättrat stöd för serverkontroller och web parts.

Indexeringstjänsten i Content Studio har förbättrats och nu indexeras information omedelbart – oberoende av bakomliggande jobbhanterare. Ytterligare tekniska nyheter är integration med Visual Studio 2008, tidsstyrd publicering av binära filer mm.

Content Studio stöder nu Microsoft Windows 2008, medan stödet för Microsoft SQL Server 2000 utgått.

Labels
  • None